Trafiksimulering

Stockholms stad beställde 2010 en omfattande simulering av trafiken i Nya Slussen.

Tre olika scenarier analyserades; sex eller åtta filer, med eller utan spårvagn. Över hundra filmer togs fram, detaljerade visualiseringar med alla trafikslag inlagda. Resultatet var entydigt: Det blir omfattande köbildning med Nya Slussen. Ju smalare bro, desto mer kö.

Trafiksimleringarna har aldrig presenterats för allmänheten. Den som ber om det får en skriftlig rapport, ”SLUSSEN: TRAFIKANALYSER” med resultatet av simuleringarna. Den ligger inte på Slussenprojektets hemsida. Finns här för påseende och nerladdning:

https://www.dropbox.com/s/8gixb3vthtr5sqs/Slussen%20Trafikanalyser%202011.PDF?dl=0

Notera avsnittet om kölängder på sid 14, med köbildning på flera hundra meter.

Kölängder Sweco

Ny utredning bekräftar kritik

En fristående trafikutredning, genomförd våren 2015 av Kronborg Trafikkonsult AB, på uppdrag av UCR, Urban City Research, knuten till Ax:son Johnsonstiftelsen konstaterade att dagens trafikanläggning var vida överlägsen ”Nya Slussen” på samtliga punkter i en omfattande undersökning.

Mot detta kan argumenteras att  ”Massbilismens tid är förbi”. Det är bra. Men vem vill sitta i kö? Ingen. Det flöde som dagens trafikanläggning har är avgörande för att skapa och upprätthålla en stark och väl fungerande kollektivtrafik.

Se även denna korta film från september 2015 med en hälsning till alla politiker som tror att det blir bättre med en T-korsning: