Slussenfakta

Planen för Slussens ombyggnad är starkt ifrågasatt. Inte bara av en stor kritisk allmänhet, utan även av den granskningsgrupp som tillsattes efter valet 2014. Granskningsgruppens underexperter pekade på problem för gående, cyklister och kollektivtrafik i Nya Slussen, som dock inte kom fram i den sammanfattande rapporten till politikerna.

I ett antal punkter här nedan beskriver vi problemen med ”Nya Slussen”.

Klicka på länkarna för faktablad samt ”Läs mer” för fördjupning.

Nr Faktablad Läs mer:
1.  Ekonomi  Byggindustrin.se: Tunnlar spräcker oftast budget
 2.  Bussterminalens placering
 3.  Bussterminalens risker *Kvällsposten om branden i biogasbussarna 2012
*Statens haverikommissions rapport om bussbränder*Kommentar från kommissionens ordförande
 4.  Bussterminalens risker II  *Utrymning uppåt – klarar vi det?
*Blir Katarinaterminalen tillräckligt säker?
 5.  Bussterminalens funktion *Katarinaterminalen
 6.  Biltunnelns risker *DN Debatt – Europas farligaste biltunnel
*Stadsgårdsledstunneln – ett osäkert projekt
*Riskanalys Stadsgårdsledstunneln
*Granskning av riskanalysen
 7.  Biltunnelns funktion
 8.  Stadsbussarna *SVD Debatt – Nya Slussen är en dramatisk försämring
*Tänk om – och stoppa ett trafiktekniskt haveri
 9.  Cykeltrafiken *Nya Slussen – Vågar vi tro på expertgruppens slutsats?
 10. Kan Slussen moderniseras?
 11.  Underhållet av dagens Slussen  *En bakgrund till skadorna på Slussens bärande konstruktioner – Jenny Strålin – KTH
 12.  Havsvattennivåer *Klimat- och sårbarhetsutredningen; Mälarprojektet – Utlopp Södertälje Sluss
 13.  Hasardspel om bussterminalen *”Använd ert politiska omdöme”
*”(S) bluffar om trafiken i Nya Slussen”
*Slussen Trafikanalyser 2011
*Politiker lockas ta fel beslut om Slussen
*Slussen riskerar bli ett nytt Karolinska
 

 

*www.slussen.nu
*Experternas samlade underlag
*Fristående granskning av ”Nya Slussen”*PM om tidsåtgången för att kunna få bygglov för Katarinaterminalen

Kommentera

Your email address will not be published / Required fields are marked *